no-image

ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ CM ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು

ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ …

関連ツイート


https://twitter.com/azkaknisa/status/1422072741398786049