no-image

CM BS Yediyurappaಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ರಾ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠರು? CM ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ?

CM BS Yediyurappaಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ರಾ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠರು? CM ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ ರಹಸ್ಯ?

関連ツイート