అమరావతిపై జగన్ కొత్త ట్విస్ట్..ఆ మాటలకు అర్థం అదే| CM YS Jagan has Given a New Twist on Amaravathi

అమరావతిపై జగన్ కొత్త ట్విస్ట్..ఆ మాటలకు అర్థం అదే| CM YS Jagan has Given a New Twist on Amaravathi #CMYSJagan …

関連ツイート


https://twitter.com/da_grablue/status/1343434387526828034