పనితీరు సరిచేసుకోండి.. లేదంటే టికెట్ లేనట్టే..| CM Jagan Warning To Mla's | hmtv

పనితీరు సరిచేసుకోండి.. లేదంటే టికెట్ లేనట్టే..| CM Jagan Warning To Mla’s | hmtv …

関連ツイート


https://twitter.com/9z80_53z0/status/1642919769421807619